Over ons

Onze website kan u op een idee brengen, of tot steun zijn.
Want als senioren raken we in een andere levensfase
die ons enerzijds  nieuwe mogelijkheden biedt,
maar ons anderzijds ook kan plaatsen voor nieuwe vragen of zorgen.

In samenwerking met KBO Gelderland spelen we daar op in.
Daarbij hebben we in Didam onze eigen mogelijkheden en beperkingen.
Want hier zijn ook  twee andere instellingen actief voor senioren
:

Namelijk de “Stichting Senioren Contact “
met veel activiteiten rond ontspanning en ontmoeting.
En ook “Welcom” is voor senioren belangrijk,
onder andere bij  hulp rond digitale vragen.
Daarom  hebben wij hier als KBO
onze 
eigen invalshoek rond de thema’s

Zie  wat wij hiervan oppakken:  wij bieden

Eigen aan deze website is dat we  ruimte maken voor .”zingeving ”
Alleen brengen we het hier samen rond het thema “van waarde” .

.