Bestuur

Voorzitter    Willy van Bethraij    Kerkstraat 26 6941 AG  Didam

0316 221819    e-mail  wvbethraij@kpnmail.nl

secretaris     Coby Hendriks   Hooiberg 26-22  6942 MN   Didam

0316  241226     e-mail    kbo.didam@kpnmail.nl

penningm.   Dineke Grootherder Bascule 2 6942 LT Didam

0623672363 e-mail  h.grootherder@chello.nl

Lid            Bertus  Derksen  Rouwenoortweg 31  6942 PJ  Didam

0316  224748    bertus.derksen@hotmail.com

Lid             Harrie Giesen Gladiolenstraat 1   6942VN Didam

0316 223001  hbagiesen1941@kpnmail.nl

Lid             Huub Aarts  Odahof 17 6942VP   Didam

0316 225671   e-mail  h.arts15@kpnplanet.nl

administratie

vragen  over financiën, contributie enz .
Dineke Grootherder   0623672363

vragen over leden administratie,   verhuizen enz. .
Harrie Giesen   0316 223001

bezorgers

blad ONS

We hebben 12  bezorgers voor het magazine
Vragen daar over: Bertus Derksen    0316  224748

ouderen adviseurs

– Er zijn twee belasting adviseurs

– En twee  ouderen adviseurs   met name  rond  wmo vragen  .

website beheer

 de website  wordt behartigd door,
Rob Scheerder   r.scheerder@gmail.com
en  Harry Hendriksen   h.hendriksen1@gmail.com

Privacy

Privacy proberen we te bewaken met onze spelregels,   Zie