terugblik 2023

In juni 2023 stuurden we de onderstaande brief naar onze leden

Even een bericht over de huidige stand van zaken .
U weet waarschijnlijk dat onze voorzitter Harrie Maat ziek werd
en moest gaan stoppen
En dat onze secretaris Willemien Derksen plotseling is gestorven.

Dat kwam hard aan. Want wat nu?:
Stoppen, want de SSK heeft toch ook veel activiteiten?
Maar naast ontspanning richt KBO zich ook op hulp, ondersteuning,
op informatie en belangenbehartiging.

Gelukkig traden er mensen naar voren die dit wilden ondersteunen.
Op  de jaarvergadering zijn zij gekozen.
Willy van Bethraij, die vervolgens ook als voorzitter is gekozen,.
Coby Hendriks, die in het bestuur de functie van secretaris op zich neemt,
Dineke Grootherder, met de functie van bestuurslid.

De jaarvergadering kon vervolgens ook terugkijkend de jaarrekening en verantwoording goedkeuren.

Het gaf een gevoel van opluchting dat we weer verder kunnen.
De juiste inschrijvingen bij de kamer van koophandel en de Rabo bank lopen nog
De contributie kon geïnd worden en de busreis gaat door.

Én we gaan ons buigen over het programma voor het komende seizoen.
Positieve gezondheid is verschoven naar de herfst; en bekende activiteiten zullen terugkomen.

En de aanwezigen vulden een enquête formulier in over hun wensen en vragen.
Komende herfst willen wij dat breder aan u allen aanreiken

Uw antwoorden helpen ons dan om elkaar meer van dienst te zijn .

Tijdens de vergadering werd ook een overzicht aangereikt
waar de kbo voor wil staan.