meer zorg nodig

Wij, senioren wonen steeds meer thuis: ­inmiddels 94 procent.
Vooral onder 85-plussers neemt het percentage thuiswonenden snel toe:
van 65 procent in 2012 tot 72 procent in 2016.
We willen ook graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Toch kan de dag komen dat je thuis  meer zorg en hulp nodig hebt ..
Hulp vragen vinden velen lastig.

Maar het is geen schande,
want niemand kan altijd alles,
en als het je welzijn en geluk kan verbeteren…

1   Hulp vragen.. aan wie.. ..

De eersten zijn waarschijnlijk familieleden en buren.
Maar niet iedereen heeft vertrouwde mensen dichtbij.
En dan nog.. er zijn ook grenzen aan die hulp.

2. Dan is de aangewezen weg:

het  “zorgloket” van onze gemeente.
zie http://montferland.info/sociaal-team

3  En…

Wanneer u zich in dit gebeuren toch wel  alleen voelt staan
kan onze ouderen adviseur helpen de weg te verhelderen   zie

4. Bovendien:

Als bestuur willen we ook graag signalen ontvangen
waar onze leden in de knel komen.
Zulke punten  kunnen we (zonder namen te noemen)
neerleggen bij o.a. de gemeenteraad.
Dit alles om het welzijn van ons ouderen.

Terug