in gesprek

Elkaar tegemoetkomen, zich uitdrukken, naar elkaar luisteren, naar elkaar kijken, elkaar leren kennen en begrijpen, raakvlakken zoeken …
dit alles wordt samengevat in het werkwoord ‘dialogeren’.
Als we elkaar willen ontmoeten en helpen, moeten we met elkaar in dialoog treden.
Ik hoef de voordelen van dialogeren niet meer te benadrukken.
We moeten alleen maar bedenken hoe de wereld eruit zou zien
zonder de geduldige dialoog van zoveel edelmoedige mensen
die families en gemeenschappen bij elkaar gehouden hebben.
Een volgehouden en moedige dialoog
haalt geen krantenkoppen zoals geschillen en conflicten,
maar ze helpt de wereld discreet om beter te leven,
veel meer dan we ons kunnen voorstellen.

Terug