?>

Van waarde blijven tot het einde.
Deze tijd  met zijn keuzevrijheid
en steeds nieuwe mogelijkheden
nodigt uit om stil te staan
bij wat je op het einde belangrijk vindt.Je wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven..
En medisch is er veel meer mogelijk dan vroeger..
Maar er zijn ook grenzen, die keuzes vragen..
Wat wil je juist wél…of juist níet..

Wij spraken er over met een ouderen specialist.
Haar inleiding met powerpoint kunt u inzien door deze te downloaden
medische vragen,  soms zoekend  keuzes maken


Belangrijk is

1    dat je zelf  keuzes maakt en deze vastlegt in een wilsverklaring
zie nadere uitleg en model

2   en dat je -voor als het ooit nodig wordt
    een mentor / vertegenwoordiger benoemt.  zie voorbeeld

Heldere uitleg hierover vindt u ook op de website  thuisarts


Er is op internet op dit gebied veel info,deels vanuit verschillende invalshoeken

Brede informatie  over een  wilsverklaring vind je ook  op
https://www.patientenfederatie.nl/extra/levenseinde

Over dit onderwerp gaan praten met naasten
kan je  doen aarzelen.  Tips vind je  ook op ikwilmetjepraten.nu

En als op een dag een specialist zegt
dat je niet meer beter kunt worden,  is dat niet het laatste,
maar   begint de “palliatieve zorg”,   zie
  over palliatieve zorg.

Let op, er zijn rond dit thema ook nogal wat misvattingen     misvattingen

<