Nieuws van het bestuur

 

Maart 2024

In verband met veranderingen in het systeem van de ledenadministratie wordt de automatische afschrijving van de contributie dit jaar pas in maart afgeschreven.

Op 20 februari hadden we een boeiende bijeenkomst met  de verpleeghuisarts Anke Peijs , die bezovht is door 37 personen. Hebt u deze bijeenkomst gemist? U kunt de PowerPoint presentatie en verdere informatie vinden op onze website. https://didam.kbogelderland.nl/van-waarde/voorbereid/


Belastinginvullers. We zijn op zoek naar uitbreiding belastinginvullers. . Zie: https://didam.kbogelderland.nl/wij-bieden/belasting-adviseur

Als u gaat verhuizen geef dan uw nieuwe adres zo snel mogelijk door aan Harrie Giesen. Tel: 223001. Of per mail aan :kbo.didam@kpnmail.nl

________________________________________________________________________________________

3 oktober waren wij vertegenwoordigd op een bijeenkomst in  ‘’s-Heerenberg, in het kader van de week van de ouderen, met als thema: PRAAT VANDAAG OVER MORGEN. Praat met familie, buren, vrienden over hoe jij/zij de toekomst zien.

1 oktober stonden we met een stand op de Doe Markt bij Welcom.
We konden ons als KBO presenteren. Een zeer geslaagde dag.

Voorjaar 2023 was voor het bestuur misschien wel het meest  bewogen  in de bijna 40 jaar dat we bestaan

U vindt het weergegeven in de brief aan de leden van juni 2023  Zie