wilsverklaring

 Een wilsverklaring maken  rond zorg en medische zaken…                                                                   terug

U kunt uw wensen voor de zorg aan het einde van uw leven op papier zetten.
Dit heet een wilsverklaring.
U kunt bijvoorbeeld opschrijven:
welke behandelingen u nog wél of juist niet meer wilt
of u wel of niet gereanimeerd wilt worden bij bv. een hartstilstand
     (meer voorbeelden kijk op websites die onder vermeld staan
 Bespreek uw wensen ook altijd met uw arts, die ook kan doorvragen en helpen..
En bespreek het ook met uw naasten.
En houd het actueel. In nieuwe omstandigheden denkt u er misschien ander over.

Er zijn geen regels voor hoe u uw wensen moet opschrijven in een wilsverklaring.

  • Schrijf duidelijk op wat u wilt, in uw eigen woorden.
    Schrijf het zo op dat er bij de arts geen twijfels kunnen ontstaan.
  • Het hoeft geen uitgebreide of ingewikkelde verklaring te zijn.
  • Ook taalfouten zijn helemaal niet erg.
  • Het gaat erom dat de verklaring duidelijk van u is en bij u past.
  • Uw naam, handtekening en datum moet u erop zetten. Dan is uw wilsverklaring meteen geldig .

Een eenvoudig voorbeeld   klik hier

Ter verdere info
https://www.thuisarts.nl/wensen-voor-zorg-en-behandeling/ik-wil-mijn-wensen-over-zorg-en-behandeling-opschrijven

of https://www.patientenfederatie.nl/extra/levenseinde

Voor dit soort medische zorg zaken hoeft U hoeft niet naar een notaris om een officieel document te laten maken.

Een document van de notaris is wel gewenst
 als u ook eigenaar bent van bezittingen .Dan is het belangrijk dat vastligt
wie beslissingsbevoegdheid heeft wanneer u zelf wilsonbekwaam zou worden.
De notaris noemt dit  een “levens”testament omdat gaat over zaken die je wilt vastleggen ” vóór het sterven.

Je kunt ook kijken op onderstaande site  vanuit notariaten
https://www.erfwijzer.nl/voor-overlijden/testament/levenstestament.html